Kvalitet:

ISO9001:2008 / ISO9001:2015

På grund af stigende krav fra vores kunder traf vi i 2012 den store beslutning, at vi ville gennemfører en gennemgribende optimering af hele virksomheden, som i sidste ende skulle munde ud i en ISO9001 certificering af hele virksomheden. Efter hårdt arbejde og en stor indsats fra både ledelsen og medarbejder lykkes det os at komme i mål året efter... det er en rejse som har forandret hele kulturen i Matek Steel ApS for altid.

Vi er nu i stand til bl.a., at kunne dokumentere vores arbejdes processer, sporbarhed, medarbejderkompetancer, evt. afvigelser osv. alt dette er med til, at kunne tilbyde vores kunder den bedste service og leveringssikkerhed.

Da vi konstant arbejder med vores kvalitetsledelsessystem og ønsker at ligge i front - er det blot naturligt, at vi her til sommer 2016 bliver recertificeret efter den helt nye 2015 udgave af ISO9001 - derved vil vi være en af de første virksomheder i Danmark, som kan  efterkomme de nye strenge krav fra ISO9001:2015.

Yderligere spørgsmål kan vedr. kvalitetsledelsessystemet:

kontakt Jan Holmgren

Se vores rapport fra fødevarestyrelsen: